Γενικές προγραμματικές αρχές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1946 (EL)
Γενικές προγραμματικές αρχές

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (EL)

Πολιτικό Κείμενο
Κείμενο

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά
Επικοινωνία και μόρφωση
Γεωργική οικονομία
δικαιοσύνη
Κοινωνική ασφάλιση
προστασία των εργατών
αγροτική οικονομία
Δημοκρατία
Σοσιαλισμός
Πολιτική ζωή
ανοικοδόμηση
Εξωτερική πολιτική
Παιδεία
δημογραφικό πρόβλημα
Διεθνείς σχέσεις
Κλήρος
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
κοινωνική πρόνοια
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1946-03

A1S1-4_PolKomSos_F1T76

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, αρ.1
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.