δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)

Σωρευτικός Πληθωρισμός (EL)

Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Simitis, Costas (EN)

Χειρόγραφο γράφημα για εσωτερική χρήση. (ΑΣΟΠ). Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Γράφημα

Δημοσιονομικά (EL)
Finance (EN)


Ελληνική γλώσσα

1985

A1S4_Epi_F1T19

1985-1987 Επιτροπές (EL)
1985-1987 Committees (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.