5ετές Αντιρρύπανση της Αθήνας - Δωρεάν ή μειωμένο Κόμιστρο μετακίνησης με τα Μ.Μ.Μ. - Πρόσθετη Ασφάλιση των Αγροτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
5ετές Αντιρρύπανση της Αθήνας - Δωρεάν ή μειωμένο Κόμιστρο μετακίνησης με τα Μ.Μ.Μ. - Πρόσθετη Ασφάλιση των Αγροτών

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Συνοπτικά πρακτικά της Συνεδρίασης. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πρακτικό
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Μεταφορές
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Βιομηχανία
Κοινωνικά θέματα
Περιβάλλον

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987-02-16


1983-1996 Αλληλογραφία- Κωνσταντίνος Γ. Σημίτης (EL)
1983-1996 Correspondence- Constantinos G. Simitis (EN)

a
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.