δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
Συνεδρίαση ΚΥΣΥΜ (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1981-1989 : Παπανδρέου) (EL)
Recipient of letters: Greece. Prime Minister (1981-1989 : Papandreou) (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πρόσκληση
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Υπουργικό συμβούλιο (EL)
Politics (EN)
Council of Ministers (EN)


Ελληνική γλώσσα

1986-07-30

A1S4_Kysym_F1T1

1985-1987 Κυβερνητικό Συμβούλιο (EL)
1985-1987 Government Council (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.