δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1976 (EL)

Οργάνωσις Γραμματείας (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Οργανόγραμμα

Πολιτική ζωή (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Οργανόγραμμα (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
PASOK (EN)
Business and competition (EN)
Politics (EN)
Organisation chart (EN)


Ελληνική γλώσσα

1976

A1S3_PASOKPolKeiAna_F2Τ32

1974-1979 ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Πολιτικά κείμενα/ Ανακοινώσεις (EL)
1974-1979 PASOK- Political texts/ Announcements (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.