Κίνητρα για την Ανάπτυξη των συνεταιρισμών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)

Κίνητρα για την Ανάπτυξη των συνεταιρισμών (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας (EL)
Greece. Ministry of Agriculture (EN)

Περιοδική Έκδοση
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Φορολογική πολιτική (EL)
Γεωργικό προϊόν (EL)
Αναπτυξιακή πολιτική (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Πιστωτική πολιτική (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Industry (EN)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Fiscal policy (EN)
Finance (EN)
Credit policy (EN)
Production, technology and research (EN)
Agricultural product (EN)
Business and competition (EN)
Politics (EN)
Economic policy (EN)
Development policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

1983-10

A1S4_KeiPol_F2Τ55

Ειδική έκδοση του περιοδικού "ΣΥΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ"
1981-1985 Κείμενα- Πολιτικά (EL)
1981-1985 Texts- Political (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.