δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1972 (EL)

ΠΑΚ Ειδήσεις (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Υπάρχει αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα.

Δισδιάστατο υλικό
Περιοδική Έκδοση

Πολιτική ζωή (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Αμυντική πολιτική (EL)
Ιμπεριαλισμός (EL)
Εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Στρατιωτικό καθεστώς (EL)
Οικονομική βοήθεια (EL)
Economics (EN)
Military regime (EN)
National liberation movement (EN)
International relations (EN)
Foreign policy (EN)
Imperialism (EN)
Politics (EN)
Defence policy (EN)
Economic aid (EN)


Ελληνική γλώσσα

1972-07

Α1S2_PAKAna_F1Τ2

ΠΑΚ, τόμ.1 : αρ. 6
1970-1972 Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα- Ανακοινώσεις (EL)
1970-1972 Panhellenic Liberation Movement- Announcements (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.