δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1972 (EL)

ΠΑΚ Ειδήσεις (EL)

ΠΑΚ (EL)
PAK (EN)

Υπάρχει αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα.

Δισδιάστατο υλικό
Περιοδική Έκδοση

Πολιτική ζωή (EL)
Εσωτερική πολιτική (EL)
Αντίθεση προς το καθεστώς (EL)
ΠΑΚ (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Εορτασμός επετείου (EL)
Βασανιστήρια (EL)
Αστυνομία (EL)
Commemoration (EN)
Social questions (EN)
Domestic policy (EN)
Torture (EN)
Politics (EN)
PAK (EN)
Police (EN)
Dissidence (EN)


Ελληνική γλώσσα

1972-08

Α1S2_PAKAna_F1Τ3

ΠΑΚ, τ.1 : αρ. 7, σ.1-12
1970-1972 Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα- Ανακοινώσεις (EL)
1970-1972 Panhellenic Liberation Movement- Announcements (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.