Φλάουτο: το σώμα του οργάνου, το σώμα του ανθρώπου. Ιστορία, προβλήματα, αντιμετώπιση, αλλαγές και ενημέρωση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φλάουτο: το σώμα του οργάνου, το σώμα του ανθρώπου. Ιστορία, προβλήματα, αντιμετώπιση, αλλαγές και ενημέρωση.

Μανώλης, Ιωάννης

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Φλάουτο
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2011-11-10


2013-07-16T08:01:48Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.