Η εξέλιξη του δακτυλισμού στα πληκτροφόρα όργανα από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η εξέλιξη του δακτυλισμού στα πληκτροφόρα όργανα από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα.

Δημοσθένους, Μαρία

Νίκα-Σαμψών, Ευανθία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
πληκτροφόρα όργανα
Keyboard instruments -- Fingering

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-05-23


2016-05-23T10:51:36Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)