Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ.


αποθετήριο | 150.078 τεκμήρια

Άρθρα διδακτικού προσωπικού ΑΠΘ, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο ΑΠΘ

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Επιστημονικό άρθρο (91152), Άρθρο (91152), Τμήμα περιοδικού (57636), Τμήμα έκδοσης (57636), Διπλωματική εργασία (41424), Τεκμήριο συνεδρίου (33516), Άρθρο συνεδρίου (33516), Μεταπτυχιακή εργασία (22889), Βιβλίο (14776), Πτυχιακή εργασία (11741), Διδακτορική διατριβή (6794), Εκπαιδευτικό υλικό (223)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
collection:IKEE Articles (57519), collection:IKEE Conference Proceedings Articles (25017), collection:Postgraduate Theses (22889), collection:Graduate Theses (11741), collection:IKEE Conference Announcements (8499), collection:IKEE Book Chapter (7811), collection:PhD Theses (6794), collection:IKEE Books (5197), collection:IKEE Translations (736), collection:Opencourses (223)

αποθετήριο | 46.626 τεκμήρια

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ψηφιοποιεί το σπάνιο και πολύτιμο υλικό της και το διαθέτει ελεύθερα μέσω της Ψηφιοθήκης. Το υλικό είναι ελεύθερης πρόσβασης και πλήρως αναζητήσιμο μέσω μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
collection:collection:archEvents (26105), collection:Archaeological events in Greek press (1832-1932) (26105), collection:Triantafyllidis Collection (12628), collection:Serials Collection (4224), collection:Leaflets Collection (3669)