Ένα πουλί λέει, ένα πουλί θαλασσινό κι ένα πουλί βουνίσιο.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2016 (EN)
Ένα πουλί λέει, ένα πουλί θαλασσινό κι ένα πουλί βουνίσιο.

Χασάπη, Βέτα (τραγούδι) = Chasapi, Veta (singer)

Recording, oral

Χαλκιδική
Ερωτικά = Love songs
Chalkidiki
Ιερισσός
Ierissos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-05-25


2016-05-25T09:25:05Z

Αρχείο Χρηστάρα Παναγιώτα - Χαρά = Archive Christara Panayota - Chara*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)