Επιδράσεις της μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των παιδιών 4-8 ετών: η μελέτη τους μέσα από την μέθοδο Σουζούκι.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Επιδράσεις της μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των παιδιών 4-8 ετών: η μελέτη τους μέσα από την μέθοδο Σουζούκι.

Βαδουρίδου, Ελένη

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2010-03-04


2013-07-19T10:31:10Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)