Επιδράσεις της μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των παιδιών 4-8 ετών: η μελέτη τους μέσα από την μέθοδο Σουζούκι.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επιδράσεις της μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των παιδιών 4-8 ετών: η μελέτη τους μέσα από την μέθοδο Σουζούκι.

Βαδουρίδου, Ελένη

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2010-03-04


2013-07-19T10:31:10Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.