Ικαριώτικος "Τσαμούρικος" ή "Πειραματικός".

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2016 (EN)
Ικαριώτικος "Τσαμούρικος" ή "Πειραματικός".

Θέμελης, Δημήτριος (λύρα) = Themelis, Dimitrios (lyra)

Recording, acoustical

Οργανικό
Ikaria
Ικαρία
Instrumental

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-06-09


2016-06-09T10:37:02Z

Αρχείο Θέμελης, Δημήτριος = Archive Themelis, Dimitrios.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)