Υπολογιστικά μοντέλα προσδιορισμού τονικότητα: οι αλγόριθμοι των Longuet -Higgins και Krumhansl.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Υπολογιστικά μοντέλα προσδιορισμού τονικότητα: οι αλγόριθμοι των Longuet -Higgins και Krumhansl.

Αϊβάζογλου, Ιωάννης

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Ηλεκτρονική μουσική
Μουσική -- Επεξεργασία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006-10-19


2016-09-14T07:26:30Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.