Η μουσικοθεραπεία στην νευρολογική αποκατάσταση: θεωρία και πράξη.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η μουσικοθεραπεία στην νευρολογική αποκατάσταση: θεωρία και πράξη.

Γιώγιου, Δανάη

Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα
Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσικοθεραπεία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-10-30


2013-07-05T10:01:20Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)