Γέωργιος Πονηρίδης (1953) και αφιέρωση του Μάριου Βάρβογλη (1957) = Georgios Poniridis(1887-1982) and dedication photo of Marios Varvoglis (1957)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1953 (EN)
Γέωργιος Πονηρίδης (1953) και αφιέρωση του Μάριου Βάρβογλη (1957) = Georgios Poniridis(1887-1982) and dedication photo of Marios Varvoglis (1957)

Γιάννου, Δημήτριος

Φωτογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1953-08-29


Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών - Α.Π.Θ.

2018-03-19T10:22:56Z

Αρχείο Βασίλη Γιαπαλάκη*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)