Γέωργιος Πονηρίδης (1953) και αφιέρωση του Μάριου Βάρβογλη (1957) = Georgios Poniridis(1887-1982) and dedication photo of Marios Varvoglis (1957)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓέωργιος Πονηρίδης (1953) και αφιέρωση του Μάριου Βάρβογλη (1957) = Georgios Poniridis(1887-1982) and dedication photo of Marios Varvoglis (1957)

Γιάννου, Δημήτριος

Φωτογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1953-08-29


Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών - Α.Π.Θ.

2018-03-19T10:22:56Z

Αρχείο Βασίλη Γιαπαλάκη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.