Φωτογραφία με αφιέρωση του Α. Καζαντζή = Photograph with dedication of A. Kazantzis

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1955 (EN)
Φωτογραφία με αφιέρωση του Α. Καζαντζή = Photograph with dedication of A. Kazantzis

Γιάννου, Δημήτριος

Φωτογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1955-07-31


Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών - Α.Π.Θ.

2018-03-19T11:44:08Z

Αρχείο Βασίλη Γιαπαλάκη*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)