Δοκιμή στον "Ευγένιο Ονέγκιν" με τον Οδυσσέα Δημητριάδη = Rehersal of Eugene Onegin with Odysseas Demetriades

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1965 (EN)
Δοκιμή στον "Ευγένιο Ονέγκιν" με τον Οδυσσέα Δημητριάδη = Rehersal of Eugene Onegin with Odysseas Demetriades

Γιάννου, Δημήτριος

Φωτογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1965-12-01


Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών - Α.Π.Θ.

2018-03-20T09:25:42Z

Αρχείο Βασίλη Γιαπαλάκη*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)