Ψυχομετρική αξιολόγηση ερωτηματολογίου για τις στάσεις γονέων σχετικά με το μάθημα της μουσικής: πιλοτική έρευνα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ψυχομετρική αξιολόγηση ερωτηματολογίου για τις στάσεις γονέων σχετικά με το μάθημα της μουσικής: πιλοτική έρευνα.

Μανανά, Μαρία

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Αξιολόγηση
Ψυχομετρία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μουσική στην εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-03-21


2013-08-22T09:20:23Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)