Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα: βιογραφία, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα: βιογραφία, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων.

Αναστασιάδου, Φωτεινή

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Φωτεινή, -- η Σαμαρείτισα, Αγία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-06-20


2013-09-23T09:44:22Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)