Τεχνικές αλγοριθμικής σύνθεσης στη μουσική με τη βοήθεια Η/Υ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Τεχνικές αλγοριθμικής σύνθεσης στη μουσική με τη βοήθεια Η/Υ.

Παπαδόπουλος, Παναγιώτης

Παπαδέλης, Γεώργιος

Διπλωματική εξέταση

Μουσική (σύστημα υπολογιστή)
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2002-03-28


2013-09-24T08:14:14Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.