Μουσική και Διαφήμιση: σύγχρονες προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της μουσικής.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Μουσική και Διαφήμιση: σύγχρονες προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της μουσικής.

Ταμπάκη, Κωνσταντίνα

Λαπιδάκη, Ελένη

Διπλωματική εξέταση

Μουσική -- Ψυχολογικές απόψεις
Μουσική -- Κοινωνικές απόψεις
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2003-07-02


2013-09-30T07:48:04Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)