Σύνθεση ήχου μέσω φυσικής προτυποποίησης: υλοποίηση κρουστού υβριδικού συνθετητή στη MAX/MSP.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σύνθεση ήχου μέσω φυσικής προτυποποίησης: υλοποίηση κρουστού υβριδικού συνθετητή στη MAX/MSP.

Σάλτα, Μαρία-Ελένη

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Max (Computer file : Cycling '74)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Computer music -- Instruction and study

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2010-03-08


2013-10-14T07:31:26Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.