Η Αθηναϊκή επιθεώρηση: τα "Παναθήναια" της περιόδου 1909 -1913 και η συμβολή του Θεόφραστου Σακελλαρίδη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Αθηναϊκή επιθεώρηση: τα "Παναθήναια" της περιόδου 1909 -1913 και η συμβολή του Θεόφραστου Σακελλαρίδη.

Μιντιούρης, Γεώργιος

Κίτσιος, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-10-22


2014-10-24T09:41:44Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.