Ανέτειλε το Έαρ: Δόξα εις τους αίνους του Αγίου Γεωργίου = Glory to the Lauds of St George.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνέτειλε το Έαρ: Δόξα εις τους αίνους του Αγίου Γεωργίου = Glory to the Lauds of St George.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Ήχος Πλάγιος Α', Πα
Musical Score

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-23T11:22:11Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.