Το περιηγητικό ρεύμα στον 19ο αιώνα. Ένας πολιτισμικός διάλογος ή ένας διάλογος πολιτισμών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Comparison  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Το περιηγητικό ρεύμα στον 19ο αιώνα. Ένας πολιτισμικός διάλογος ή ένας διάλογος πολιτισμών (EL)
Le courant périégètique durant le XIX siècle. Un dialogue interculturel ou un discours de civilisations (FR)

Βιγγοπούλου, Ιόλη

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
Dans la littérature comparée où appartient l'étude des interprétations d'un pays sont comprises comme intermédiaires aux civilisations les narrations de voyage participant avec intensité et «responsabilité» à la formation de l'image p. ex. de la Grèce du XIXe s. aux lecteurs européens. Nous nous demandons si le dialogue provoqué, par les voyageurs et leurs oeuvres, puisse créer une consience commune aux Grecs sur un thème traité par ceux-là. Les points communs de dialogue à travers ces sources débutent par un prétexte de méditations romantiques et le besoin d'être accepté [Chateaubriand vs. Avramiotis] et protestent contre une critique superficielle sur les mentalités (Bartholdy vs. Korais/Kodrikas/Pitsipios). Dès la formation de l'État néohellénique les «actions» (voyageurs) ont des «réactions» (Grecs), tandis que la politique fait naître un dialogue efficace ainsi qu'un échange interculturel édifiant, un dénominateur commun: l'hellénisme et ses problèmes [Perdicaris (1845), Nassau (1876), Heuzey (1858)]. Quand survient la maturation de «l'espace» l'auto-conscience nationale revendique avec suspicion, emportement, mimétisme ou admiration, critique ou sarcasme sa participation et refuse d'être un simple objet de rêverie ou d'intérêt [Dynoyer (1858), About, Takerman (trad. en grec 1860, 1877)]. Le dialogue qui se développe après la charge des voyageurs dans l'espace néohellénique du XIXe s., démontre l'implication des récits de voyages sur la formation de l'image d'une civilisation et offre une matière riche dans la littérature comparée pour des études interculturelles (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Greek

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 15 (2003); 175-185 (EL)
Comparison; Vol 15 (2003); 175-185 (EN)

Copyright (c) 2016 Ιόλη Βιγγοπούλου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)