Από το εθνικό στο παγκόσμιο: Μυθοπλασία και λογοτεχνική θεωρία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπό το εθνικό στο παγκόσμιο: Μυθοπλασία και λογοτεχνική θεωρία (EL)
Du national a l'universel:fiction et théorie littéraire (FR)

Σιαφλέκης, Z. I.

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
Le but de cet article est d'apporter une réflexion sur la notion de globalisation en littérature, au niveau de la fiction comme à celui de la théorie littéraire. A travers l'opposition identité - différence, local - universel, sont étudiées les questions de littérarité, de genre littéraire et les rapports entre la production de la littérature et la théorie littéraire. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 14 (2003); 5-19 (EL)
Comparison; Vol 14 (2003); 5-19 (EN)

Copyright (c) 2016 Z. I. Σιαφλέκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.