0 Πατρός Ινεότης του Γ. Χειμώνα και η γραφή του Joyce

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο0 Πατρός Ινεότης του Γ. Χειμώνα και η γραφή του Joyce (EL)
George Cheimonas's 0 Giatros Ineotis and James Joyces's writing (EN)

Βογιατζάκη, Εύη

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
Cheimonas's elliptical prose is dense with allegories which dramatize the symbolic function of language. His texts are short narratives written in a mode of free association, deliberately inconsistent, which violates syntax and grammar. Pursuing the revelation of the voice of the body, instinct and senses, this deconstruction aims at exploring the phono-logical and grammatological possibilities of language. Cheimonas's textual ambivalence is comparable to and has been developed in dialogue with, Joyce's U and FW. If Joyce, with his  «jocoserious» art of subversion, his comedy of and on aesthetics, his anti-theological derision of Logos, shook the foundations of logocentric tradition, Cheimonas, in dead seriousness and with the detached eye of a scientist-philosopher, moves on the same precarious tightrope. Cheimonas's texts evade any representative and mimetic function and attempt to explore the ossibilities of language in the deepest strata of its origins relating to the body. His writing thematizes language itself and undoes its symbolic function through radical dramatizations which stage the violence of Logos upon the human body and senses. These dramatizations aim at an overall undoing or deciphering of the highly speculative terms employed by recent language theories which have developed their inferences in dialogue with Joyce's work, including those of Lacan, Kristeva and Derrida: Lacaris Other as symbolic order and other as unconscious, Kristeva's concepts of the androgynous artist, language as incest encompassing both the symbolic order (Lacan) relating to the Father and the semiotic activity relating to the body's drives, instinctual excitation, rhythm, intonation, relating to the m(other), this other whose voice has been repressed by the logocentricism of Western metaphysics, and Derrida's phallocentricism and logocentrism, and writing as parricide are all dramatized in Cheimonas's prose. Revealing the bodily substratum of these metaphors Cheimonas lays bare the most wild and noncompromising instinctual impulses of man, hidden behind the ordinariness of normative language. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 13 (2002); 226-257 (EL)
Comparison; Vol 13 (2002); 226-257 (EN)

Copyright (c) 2016 Εύη Βογιατζάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.