Συμμεριζόμενοι χώροι, καταργημένα όρια: η γενετική του τεχνητού σώματος της παρακμής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμμεριζόμενοι χώροι, καταργημένα όρια: η γενετική του τεχνητού σώματος της παρακμής (EL)
Shared Spaces, Lifted Boundaries: the Genetics of the Artificial Body of Decadence (EN)

Arampatzidou, Lena

Το άρθρο προέρχεται από ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο "Space, Haunting, Discourse" στο Πανεπιστήμιο του Karlstad στη Σουηδία, που πραγματοποιήθηκε στις 15-18 Ιουνίου 2006, στη συνεδρία με τίτλο "Medical Spaces in Art and Literature". Θέτει το ζήτημα του κειμένου ως κοινού χώρου όπου συντελείται η άρση των ορίων ανάμεσα στη λογοτεχνία και την ιατρική, ως κοινού λόγου όπου μετέχουν δύο γλώσσες, η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της ιατρικής. Η αντίληψη του κειμένου ως περιοχής που μπορεί να μοιράζεται ισοδύναμα ανάμεσα στη λογοτεχνία και τις φυσικές επιστήμες, γενικότερα, εξετάζεται αρχικά μέσα στο πλαίσιο του νατουραλισμού, για να διευρυνθεί στη συνέχεια στο πλαίσιο του αισθητισμού ως αντίληψη μια λογοτεχνίας που αναπαράγει λόγο διαφορετικών γενών μέσα στα κείμενά της· αυτή η πολυγλωσσικότητα διερευνάται σε σχέση με την πραγμάτευση του θέματος των αισθήσεων και της δόμησης του τεχνητού σώματος. Η μέθοδος που υιοθετείται στη διερεύνηση είναι η συνανάγνωση κειμένων της λογοτεχνίας με κείμενα της ιατρικής, ιδιαίτερα με κείμενα ιατρικής που διαβάζουν λογοτεχνία. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι η σχετικότητα της έννοιας του σώματος, η οποία προβάλλεται μέσα από ιατρικά κείμενα της εποχής της Nervenkunst, βρίσκει το αντίστοιχό της στη σχετικότητα της έννοιας της λογοτεχνίας, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα στα συμφραζόμενα της décadence της ίδιας εποχής. Η τελική αναγωγή του τεχνητού σώματος, ως δομικής μονάδας του αισθητισμού, σε ιατρική μεταφορά του σώματος της ίδιας της λογοτεχνίας δεν εμπεδώνει απλά την άρση των ορίων ανάμεσα στο σώμα και το κείμενο αλλά και την αμφισβήτηση των σταθερών ταυτοτήτων ως ορισμό των αισθητισμού. (EL)
[No abstract available in English] (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Βασική Ιατρική (EL)
Basic Medicine (EN)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Αγγλική γλώσσα

2017-02-01


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 18 (2007); 105-118 (EL)
Comparison; Vol 18 (2007); 105-118 (EN)

Copyright (c) 2016 Lena Arampatzidou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.