«Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει...»: τα (εκ)φραστικά «λάθη» του Πάντα καλά του Παύλου Μάτεσι ως απόηχος των γλωσσικών επιλογών του Ρεμόν Κενώ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει...»: τα (εκ)φραστικά «λάθη» του Πάντα καλά του Παύλου Μάτεσι ως απόηχος των γλωσσικών επιλογών του Ρεμόν Κενώ (EL)
L'écho des choix langagiers de Raymond Queneau dans les «erreurs» linguistiques et expressives de Panta kala de Pavlos Matessis (FR)

Μαμακούκα-Κουκουβίνου, Λίζα

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
L'étude comparée de Panta kala de Pavlos Matessis et de l'oeuvre de Raymond Queneau révèle une parenté significative, tant dans le domaine des choix langagiers que dans celui de la vision du monde des deux auteurs. Dans un premier temps ont été repérées deux catégories majeures d'«erreurs» dans le maniement de la langue: a) Celles ayant affaire à la dimension ludique des textes des deux auteurs, notamment les erreurs qui relèvent de l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, les jeux de mots, l'usage des clichés, les néologismes, l'onomatopée, l'usage erroné de termes étrangers, le mélange des registres etc., et b) Celles qui servent de «projectiles» dans le cadre de la polémique des deux écrivains contre les valeurs historiques, sociales, religieuses, politiques, etc. qui constituent les fondements de la société de petits bourgeois qui forme le cadre habituel des romans de Matessis et Queneau. Dans un deuxième temps, ces décalages langagiers ont été valorisés par leur intégration dans un parti pris commun des deux romanciers, celui de dévoiler, plus qu'un monde en mutation constante, un monde en décomposition. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-02-01


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 18 (2007); 84-104 (EL)
Comparison; Vol 18 (2007); 84-104 (EN)

Copyright (c) 2016 Λίζα Μαμακούκα-Κουκουβίνου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.