Μεταπολεμικό Ελληνικό Θέατρο Συνθήκες Πρόσληψης και Μηχανισμοί Αφομοίωσης του Ξένου Προτύπου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταπολεμικό Ελληνικό Θέατρο Συνθήκες Πρόσληψης και Μηχανισμοί Αφομοίωσης του Ξένου Προτύπου (EL)
Théâtre greque d après-guerre Circostances de reception et mécanismes d' assimilation du modèle étranger (sur la version hellénique du «théâtre d'absurde») (FR)

Γραμματάς, Θόδωρος

[Χωρίς περίληψη] (EL)
Le genre «théâtre d'absurde» fait son apparition sur la scéne hellénique à la fin des annés '50. Les auteurs grecs, opprimés par la censure du régime militaire, y trouvent refuge. Il s'agit d'un nouveau genre dramatique qui se place dans le courant du théâtre moderne, tout en restant fidèle aux besoins et les spécificités de la société hellenique. Du théâtre européen (surtout celui de Eug. Ionesco et S. Beckett) il adopte le discours irraisoné, la structure discontinue, les types marginaux. De la tradition dramatique indigène, il développe les dominantes idéologiques latentes et les héros des classes moyennes, protagonistes aux drames des mopurs de la dramaturgie antérieure.Or, il s'agit d'une forme théâtrale équivalente à celle du « théâtre d'absurde », qui reèprésente, en même temps, de façon satisfaisante l'évolution du théâtre néo-hellénique de l'après-guerre. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θέατρο (EL)
Τέχνες (EL)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-30


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 5 (1993); 14-32 (EL)
Comparison; Vol 5 (1993); 14-32 (EN)

Copyright (c) 2016 Θόδωρος Γραμματάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.