Στ. Δημητριάοης και L.S. Mercier: Ουτοπικά Όνειρα του 18ού Αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτ. Δημητριάοης και L.S. Mercier: Ουτοπικά Όνειρα του 18ού Αιώνα (EL)
St. Demetriades - L.S. Mercier: Rêves Utopiques du XVIIIème siècle (FR)

Αθήνη, Στέση

[Χωρίς περίληψη] (EL)
En 1797 paraît à Vienne sous la signature de Stephanos Demetriadis (1760-1827) un court récit, en langue vulgaire, intitulé Compilations. Il s'agit d'une futurologie dont l'intrique se déroule en l'an 2400, dans une société qui a déjà vu se réaliser une grande partie des revendications du siècle des Lumières. Stephanos Demetriadis, érudit, originaire de l'île de Skiathos, tout en déclarant qu'il s'agit d'une traduction ne mentionne ni la langue d'origine ni l'auteur du texte étranger. Pendant longtemps dans la bibliograhie hellénique on a tenu ce texte pour un original. Pourtant des recherches récentes ont démontré qu'il s'inscrit dans la lignée des traductions de textes français en langue grecque vulgaire. Il s'agit, en fait, d'une traduction du roman L ' A Î I 2440 ou rêve s'il en fut jamais (1771) de Louis Sébastien Mercier (1740-1814). La confrotation entre le texte grec et le texte français révèle que le traducteur suivant la méthode des "Belles Infidèles", a sélectionné les passages traduits en fonction des intérêts particuliers du public grec. D'autre part il a omis délibérément toute référence aux faits et lieux historiques évoqués afin de mieux adapter son texte aux exigences de la réalité grecque de la fin du XVIIIème siècle. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-30


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 6 (1995); 25-40 (EL)
Comparison; Vol 6 (1995); 25-40 (EN)

Copyright (c) 2016 Στέση Αθήνη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.