Η Συγκριτική Μέθοδος στο Έργο του Κ. Θ. Δημαρά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Συγκριτική Μέθοδος στο Έργο του Κ. Θ. Δημαρά (EL)
La Méthode Comparatiste dans l'oeuvre de C.Th. Dimaras (FR)

Ταμπάκη, Άννα

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
Nous essayons d'esquisser ici la genèse ainsi que révolution de la curiosité comparatiste —les "déplacements d'intérêt" selon l'expression qu'il aimait utiliser—» dans l'oeuvre de C.Th. Dimaras. Les principales étapes de notre approche sont: A. Les quêtes premières, précoces, à savoir les premières lectures qu'il entreprend, imprégné vivement du climat intellectuel des années '2θ-'3θ, B. Le croisement avec le comparatisme scientifique, son tournât "de l'esthétique vers l'histoire des idées", étant de concert avec le mouvement correspondant français, orientation survenue, de son propre aveu, dès la fin des années '30. Sont ici circonscrits les thèmes majeurs de ses préoccupations ainsi que les priorités directes de recherche, les grands axes comparatistes qu'il a établis dans le cadre institutionnel (Centre de Recherches Néohelléniques de la FNRS). Enfin, dans le troisième point de notre analyse, intitulé, La mimesis sélective et la foi dans le temps historique, notre quête est surtout focalisée sur l'adoption par C.Th. Dimaras du concept de simultanéité, notion qu'il a appliquée dans ses analyses à mainte reprises, aussi bien qu'à sa persistance inébranlable a une analyse des phénomènes culturels, essentiellement basée sur l'histoire, et ceci, malgré l'avènement d'autres courants modernistes. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-30


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 6 (1995); 110-121 (EL)
Comparison; Vol 6 (1995); 110-121 (EN)

Copyright (c) 2016 Άννα Ταμπάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.