Είσοδος και απήχηση του Έργου του Gide στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Είσοδος και απήχηση του Έργου του Gide στην Ελλάδα (EL)
Apparition en accueil de Gide en Grèce (FR)

Σαμουήλ, Αλεξάνδρα

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
Lorsqu'on se plonge dans l'étude de la réception de l'oeuvre gidienne en Grèce, on se rend compte que, parmi les lieux communs qui dominent dans le discours critique, figure l'apparition et l'accueil tardifs de Gide sur notre scène littéraire. Or, l'étude systématique de ses traductions en grec démontre le contraire. En 1902 son article "De l'influence en littérature" fut traduit et publié dans la presse littéraire grecque (onze ans seulement après la publication en France de sa première oeuvre Les Cahiers d'André Walter) ainsi que le premier texte critique qrec où il est question de son oeuvre (1903).Pendant les années vingt où l'oeuvre gidienne gagne en importance en France, La Symphonie Pastorale fut traduite en Grèce tandis que les premières traductions de son oeuvre littéraire virent le jour en Italie et en Angleterre. C'est seulement à partir de 1935, où l'écrivain établit sa rénomée dans toute l'Europe, que ses textes parurent successivement en Grèce accompagnées d'un nombre considérable de travaux critiques. Désormais et jusqu'à sa mort en 1951 l'influence de Gide sur la scène littéraire grecque va en s'augmentant.  (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-30


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Τόμ. 7 (1996); 7-17 (EL)
Comparison; Vol. 7 (1996); 7-17 (EN)

Copyright (c) 2016 Αλεξάνδρα Σαμουήλ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.