Ο ελληνικός διαφωτισμός και η μεταβολή της πολιτισμικής θέσης των γυναικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ελληνικός διαφωτισμός και η μεταβολή της πολιτισμικής θέσης των γυναικών (EL)
The greek enlightenment and the changing cultural status of women (EN)

Denissi, Sophia

Η εμφάνιση των πρώτων λόγιων Ελληνίδων της νεότερης εποχής στα τέλη του 18ου, αλλά κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, φαίνεται πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ιδέες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Πρώτοι αποδέκτες των ιδεών αυτών υπήρξαν οι φαναριώτικοι κύκλοι και αυτοί των Ελλήνων λογίων. Στους κύκλους αυτούς συναντούμε τις πρώτες Ελληνίδες δημιουργούς (ποιήτριες και θεατρικές συγγραφείς), τις πρώτες μεταφράστριες, αλλά και τις πρώτες σκηνοθέτιδες και ηθοποιούς. Θεωρητικός των ιδεών που διέπουν αυτή την τεράστια επανάσταση για το γυναικείο φύλο, ο οποίος νομιμοποιεί όχι μόνο το δικαίωμα των Ελληνίδων στη γνώση αλλά και στη δημόσια έκφραση της. είναι, όπως φανερώνεται από την αλληλογραφία του με την Ευανθία Κάί'ρη, ο πατέρας του ελληνικού Διαφωτισμού Αδαμάντιος Κοραής. (EL)
[no abstract available] (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνικές Επιστήμες (EL)
Γλώσσες και Λογοτεχνία (EL)
Social Sciences (EN)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Αγγλική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 12 (2001); 42-47 (EL)
Comparison; Vol 12 (2001); 42-47 (EN)

Copyright (c) 2016 Σοφία Ντενίση (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.