Στρατής Τσιρκάς- Ρενέ Ετιάμπλ: Ένα μικρό κεφάλαιο από την ιστορία των λογοτεχνικών ανταλλαγών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Στρατής Τσιρκάς- Ρενέ Ετιάμπλ: Ένα μικρό κεφάλαιο από την ιστορία των λογοτεχνικών ανταλλαγών (EL)
Stratis Tsirkas-Rene Etiemble: Un chapiree de l' histoire des echanges litteraires (EN)

Αθήνη, Στέση

Δε διατίθεται περίληψη (EL)
L’ etude evoque quelques aspects de la longue reΙaάοn intellecruelle, debutee a Alexandrie en 1944, qu'ont entretenue Stratis Tsirkas et Rene Etiemble. Elle se fonde principalement sur la correspondance des annees 1948-1978, conservee dans le fonds Τsirkas a l’ ELIA. Il est fait reference en particulier a l'erude d'Εtiemble sur les traductiοns de Κavafιs, a sa recherche sur Rimbaud et a son erude sur les haikus. Cette etude met aussi en lumiere le role determinant d'Etiemble dans la diffusion de l'oeuvre en prose de Tsirkas en France. Α travers sa relation avec Tsirkas, Etiemble a pu elargir son champ comparatiste et y integrer le paradigme grec, faisant connartre sur la scene litteraire europeenne certains aspects de l'oeuvre de Kavafιs, de Seferis et bien sur de Tsirkas lui-meme. Celui-ci s'est revele pour Etiemble un intermediaire methodique et empresse, ainsi qu'un lecteur attentif et critique, qui a tot su discerner la methode comparatiste et la pensee de son correspondant et s'est efforce de les faire connaltre dans les cercles litteraires grecs. L'appendice comprend un catalogue des livres d'Etiemble dans la bibliotheque de Tsirkas et reedite sa critique du « Mythe de Rimbaud », parue dans le journal du Caire Foni en 1953. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-02-06


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Τόμ. 20 (2009); 194-221 (EL)
Comparison; Vol. 20 (2009); 194-221 (EN)

Copyright (c) 2017 Στέση Αθήνη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.