Ολυμπία Αντωνιάδου, «Ύμνος εις τον καιρόν»: Δημήτρης Καργιώτης, Περιστασιακή ποίηση. Δοκίμιο για την ανάδυση μιας κατηγορίας, Αθήνα, Gutenberg, 2021

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟλυμπία Αντωνιάδου, «Ύμνος εις τον καιρόν»: Δημήτρης Καργιώτης, Περιστασιακή ποίηση. Δοκίμιο για την ανάδυση μιας κατηγορίας, Αθήνα, Gutenberg, 2021 (EL)

Αντωνιάδου, Ολυμπία

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2021-10-30


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Τόμ. 30 (2021); 207-213 (EL)
Comparison; Vol. 30 (2021); 207-213 (EN)

Copyright (c) 2021 Ολυμπία Αντωνιάδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.