ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ, Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και η ανάλυσή τους. Ερευνητικές προοπτικές για τη μελέτη της λογοτεχνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

ΤΙΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ, Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και η ανάλυσή τους. Ερευνητικές προοπτικές για τη μελέτη της λογοτεχνίας (EL)

Δημητρούλια (Titika Dimitroulia), Τιτίκα

Les corpus numériques et leur analyse. Perspectives interprétatives dans l’étude de la littérature Cet article se propose de donner un aperçu de l’utilisation des corpus numériques dans les études littéraires et de l’apport de leur analyse à l’aide des outils numériques à la recherche. Il vise à présenter brièvement, dans une perspective herméneutique, la textométrie, comme cette méthode s’appelle dans le domaine francophone où elle a une longue histoire, de discuter les problèmes relatifs aux outils de traitement de la langue grecque, et de donner quelques exemples de son  application à l’étude de la littérature néohellénique. Son objectif serait d’encourager l’explora- tion de la méthode par les chercheurs grecs, dans le cadre la transformation numérique de la recherche des sciences humaines et sociales. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές (EL)
ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (EL)
ψηφιακή υποδομή Clarin (EL)
ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου (EL)
νεοελληνική λογοτεχνία (EL)
ψηφιακή υποδομή Απολλωνίς (EL)


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2022-12-28


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Τόμ. 31 (2022); 160-184 (EL)
Comparison; Vol. 31 (2022); 160-184 (EN)

Copyright (c) 2022 Τιτίκα Δημητρούλια (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.