Το τέλος τού μακεδονικού ελέγχου στον Ραμνούντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Τεκμήρια  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Το τέλος τού μακεδονικού ελέγχου στον Ραμνούντα (EL)

Δουλφής, Γεώργιος

Το άρθρο πραγματεύεται τον χρονικό προσδιορισμό τής «απελευθέρωσης» του αττικού δήμου-οχυρού τού Ραμνούντα από τον μακεδονικό έλεγχο στα μέσα τού 3ου αι. π.Χ. Με την αξιοποίηση των επιγραφικών κυρίως τεκμηρίων επιτυγχάνεται η άρθρωση τριών επιχειρημάτων που αφορούν στον τρόπο ανάληψης του στρατηγικού αξιώματος, τη συχνότητα εμφάνισης επιγραφικών κειμένων και τις πληθυσμιακές ομάδες τού δήμου. Έτσι, καταδεικνύεται ότι η μακεδονική φρουρά αποχώρησε από τον Ραμνούντα το 257/6 π.Χ., και όχι το 229/8 π.Χ., όπως ήταν μέχρι σήμερα δεκτό από την έρευνα.  (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Τεκμήρια

Ελληνική γλώσσα

2015-10-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / National Hellenic Research Foundation (EN)

1791-7573
1106-661X
Τεκμήρια; Τόμ. 12: (2013-2014); 155-178 (EL)
Tekmeria; Vol. 12: (2013-2014); 155-178 (EN)
TEKMERIA; Vol. 12: (2013-2014); 155-178 (FR)

Copyright (c) 2015 Γεώργιος Δουλφής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.