Συμβολή εις την αριθμητικήν επίλυσιν των τριών πρώτων προβλημάτων των συνοριακών τιμών δια τας εξισώσεις Laplaca, Poisson και Helmholtz

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1975 (EL)
Συμβολή εις την αριθμητικήν επίλυσιν των τριών πρώτων προβλημάτων των συνοριακών τιμών δια τας εξισώσεις Laplaca, Poisson και Helmholtz (EL)

Αβδελά, Γεωργίου Ι. (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών (EL)
Αβδελά, Γεωργίου Ι. (EL)
-

doctoralThesis

Εξίσωση helmholtz (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

1975


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.