Ημερολόγιο Δημητρίου Ι. Τούσση, 1916-1919: μεταγραφή και ταξινόμηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗμερολόγιο Δημητρίου Ι. Τούσση, 1916-1919: μεταγραφή και ταξινόμηση (EL)

Σωτηροπούλου, Έλενα (EL)

Σωτηροπούλου, Έλενα (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στο ερευνητικό πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών επιχειρούμε την μεταγραφή και ταξινόμηση του ημερολογίου ενός πολιτικού κρατούμενου, που εντόπισε ο Καθηγητής Μίμης Σουλιώτης. Το ημερολόγιο γράφτηκε στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, από τον Δημήτριο Ι. Τούσση, όταν ο ίδιος μαζί με άλλους κατοίκους της Κορυτσάς συλλαμβάνονται ως γερμανόφιλοι πολιτικοί κρατούμενοι της Αντάντ. Η εργασία περιλαμβάνει το ερευνητικό τμήμα, που αφορά στη μεταγραφή από την καθαρεύουσα της εποχής που χρησιμοποιεί ο «ημερολόγος» στη δημοτική γλώσσα και στην ιστορικοφιλολογική ταξινόμηση του υλικού. Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον αφορά κυρίως στη γλωσσική έκφραση και στις θεματικές που επιλέγονται από τον ημερολόγο και όχι στην ιστορική διασταύρωση των πηγών, αν και αναγκαστικά το υλικό μας οδηγεί σε αυτήν. Για τη διασταύρωση των στοιχείων και των πληροφοριών του αφηγητή, αντλήσαμε συμπληρωματικό υλικό από προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίες της εποχής, έγγραφα, πιστοποιητικά, αρχιτεκτονικά σχέδια. Η απόλαυση που μάς προσφέρει η ανάγνωση του υλικού οφείλεται τόσο στην προσωπική εκφραστική γλώσσα του ημερολόγου, αλλά και στις λεπτομερείς περιγραφές για τις κλιματικές αλλαγές, τις διατροφικές συνήθειες, τα μέσα μεταφοράς και στους συνειρμούς που προκαλούν τα σχόλια του για άλλες εποχές και πρόσωπα της γαλλικής ιστορίας του 19ού αιώνα. (EL)

journalArticle

Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (EL)


Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τόμ. 25 (2013) (EL)

Ελληνική γλώσσα

2013


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.