Αρχαία ελληνική ιστορία: από τη βασιλεία του Αντίγονου Γονατά ως την υποταγή της Αιγύπτου στους Ρωμαίους (276 - 30 π. Χ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1989 (EL)
Αρχαία ελληνική ιστορία: από τη βασιλεία του Αντίγονου Γονατά ως την υποταγή της Αιγύπτου στους Ρωμαίους (276 - 30 π. Χ.) (EL)

Πελεκίδης, Χρύσης (EL)

Πελεκίδης, Χρύσης (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (EL)

book

-


Ελληνική γλώσσα

1989


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.