Το Μεσολόγγι και ο φιλελληνισμός : ομιλία γενομένη την 27ην Νοεμβρίου 1971 εις την αίθουσαν τελετών του Πανεπιστημίου εν τω πλαισίω του εορτασμού της 150ετηρίδος της εθνικής Παλιγγενεσίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1971 (EL)
Το Μεσολόγγι και ο φιλελληνισμός : ομιλία γενομένη την 27ην Νοεμβρίου 1971 εις την αίθουσαν τελετών του Πανεπιστημίου εν τω πλαισίω του εορτασμού της 150ετηρίδος της εθνικής Παλιγγενεσίας (EL)

Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. (EL)
Θεοχαρίδης, Γεώργιος

Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (EL)
Θεοχαρίδης, Γεώργιος

book

-


Ελληνική γλώσσα

1971


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.