Αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης κνήμης με εσωτερική οστεοσύνθεση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης κνήμης με εσωτερική οστεοσύνθεση (EL)

Πάκος, Σωτήριος Γ.

Γλάρος, Δημήτριος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Πάκος, Σωτήριος Γ.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ - ACP) ΙΙΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1982 - 1994. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ 58 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 8,1 ΧΡΟΝΙΑ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: 2 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣΕΜΒΟΛΕΣ, 1 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, 1 ΠΑΡΕΣΗ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΕΣ: 5 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ, 1 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ, 1 ΟΣΤΕΙΤΙΔΑ, 1 ΘΡΑΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 1 ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ. Η ΠΩΡΩΣΗ ΕΠΗΛΘΕ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6,09 ΜΗΝΕΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ RUEDI (1976). ΕΙΧΑΜΕ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 43 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (74,13%), ΚΑΛΑ ΣΕ 13 (22,41%) ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑ 2 (3,44%), ΠΤΩΧΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ. (EL)
WE APPLIED THE INTERNAL FIXATION WITH PLATE - ACP ON III PATIENTS IN OUR SURGERY FROM 1982 - 1994. 58 OPERATED PATIENTS WERE RE - EXAMINED WITH A MEAN LENGTH OF RE - EXAMINATION 8,1 YEARS. THERE WERE EARLY COMPLICATIONS: 2 PULMONARY EMBOLISMS, 1 COMPARTMENT SYNDROME, 1 PARESIS OF PERONEAL NERVE AND LATE: 2 SUPERFICIAL INFECTIONS, 1 DEEP INFECTION, 1 OSTEITIS, 1 IMPLANT FAILURE AND 1 NON - UNION. UNION WAS REGAINED AFTER 6,09 MONTHS. THE RESULTS WERE ESTIMATED ACCORDING TO RUEDI (1976) CRITERIA: EXCELLENT RESULT IN 43 PATIENTS (74,13%), GOOD IN 13 (22,41%) AND FAIR IN 2 (3,44%), THERE WERE NO POOR RESULTS. (EN)

doctoralThesis

Διάφυση (EL)


Ελληνική γλώσσα

1997


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.