Η συσχέτιση των αραβικών σημειώσεων του συγγράματος του Διοσκουρίδη περί ύλης ιατρικής με την ελληνική περιγραφή των βοτάνων και η διαχρονική φαρμακευτική τους χρησιμότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συσχέτιση των αραβικών σημειώσεων του συγγράματος του Διοσκουρίδη περί ύλης ιατρικής με την ελληνική περιγραφή των βοτάνων και η διαχρονική φαρμακευτική τους χρησιμότητα (EL)

Γιάννου - Μελά, Σταυρούλα Τέα (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (EL)
Στέφανος, Γερουλάνος (EL)
Βελογιάννη, Λαμπρινή (EL)
Γιάννου - Μελά, Σταυρούλα Τέα (EL)

Τα βότανα αποδείχτηκαν χρήσιμα από αρχαιοτάτων χρόνων, καθότι ήταν σχεδόν τα μοναδικά φάρμακα για τις θεραπείες των ασθενειών. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι το έργο του Διοσκουρίδη με τα 396 βότανα που υπάρχουν στον κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης (515μ.Χ.) και που είναι αντιγραμμένα από το πεντάτομο έργο Περί ύλης ιατρικής του Διοσκουρίδη (75 μ.Χ.), με τις αραβικές σημειώσεις του κώδικα και τη διαχρονική φαρμακευτική χρησιμότητα των βοτάνων αυτών. Ο κώδικας χρησιμοποιήθηκε ως βασικός θεραπευτικός οδηγός μέχρι τις αρχές της φαρμακο-χημείας, δηλαδή το 19ο αιώνα. Συγκρίθηκαν οι θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων, όπως τις αναφέρει ο Διοσκουρίδης, με σύγχρονες έρευνες και πειράματα πάνω στα ίδια βότανα που γίνονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο. Με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία, σε πολλά επιβεβαιώθηκαν οι θεραπευτικές ιδιότητες των μελετών του Διοσκουρίδη και η διαχρονική αξία των βοτάνων. Καταρτίσαμε έναν πρωτότυπο πίνακα με τα 396 βότανα του κώδικα, στις κάθετες στήλες του οποίου θέσαμε: - τις σελίδες όπου τα βρίσκουμε στα δύο προαναφερθέντα βιβλία - την ονομασία τους κατά το Διοσκουρίδη και τη σημερινή κοινή τους ονομασία - τη λατινική τους ονομασία - την αραβική σημείωση που υπάρχει στον κώδικα - την προφορά της σύμφωνα με την μέθοδο Qalam Transliteration του 1985 - και τη μετάφραση των αραβικών σημειώσεων. Ο πίνακας με την μορφή αυτή, γίνεται για πρώτη φορά και πιστεύουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε μελετητή των βοτάνων του Διοσκουρίδη. Μεταφράστηκαν οι αραβικές σημειώσεις, οι οποίες αποδείχτηκαν χρήσιμες, καθότι βοήθησαν να εντοπιστούν ανακρίβειες σε μερικές λατινικές ονομασίες βοτάνων, όπως αναγράφονται στην πανομοιότυπη έκδοση του κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης. Επισημαίνονται οι ανακρίβειες αυτές στον πίνακα, με μια διακριτή διαγραφή του λατινικού ονόματος. Φωτογραφίσαμε πολλά από τα βότανα του Διοσκουρίδη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Μέσα στο κείμενο μπήκαν οι φωτογραφίες μερικών βοτάνων δίπλα στις εξαίρετες 138 ζωγραφικές απεικονίσεις του κώδικα. Έτσι γίνεται εμφανές ότι η μορφή των βοτάνων παραμένει ίδια εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. (EL)
Herbs were proved to be useful since antiquity, as they were almost the only medicine for the treatment of illnesses. The study’s object is to explore the correlation and the continuation of the work of Dioscurides on the 396 herbs included in the code of the Austrian National Library (515 A.D.) which were copied from the five-volume De Materia Medica of Dioscurides (75 A.D.), with the Arabic notes of the code and the diachronic pharmaceutical value of these herbs. This code was used as a main therapeutic guide until the beginning of medicine-chemistry in the 19th century. The therapeutic qualities of herbs, mentioned by Dioscurides, were compared to contemporary studies and experiments on the same herbs, performed in universities and research centers worldwide. The therapeutic qualities of Dioscurides’ studies, as well as the diachronic value of many herbs were validated, according to recent bibliography. An original list with the code’s 396 herbs is drawn up, containing the following vertical columns: - the pages where we can find them in the two above-mentioned books, - their name according to Dioscurides, - their current common name, - their scientific Latin name, as mentioned in the Code’s notes, - the Arabic note of the code, - its pronunciation according to the “Qalam Transliteration” method of 1985 and - the translation of the Arabic notes. To our knowledge this is the first time such a list is drawn up in this form and it is believed to be a useful tool for anyone studying Dioscurides’ herbs. The Arabic notes were translated, which proved to be useful, as they helped us determine inaccuracies in some Latin herbs’ names registered in the identical edition of the code of the Austrian National Library. The inaccuracies are included on the list, with a discreet deletion of the Latin name. Many of Dioscurides’ herbs have been photographed in the wider region of Epirus, Greece. In the analysis of some herbs, these pictures have been placed next to the outstanding drawings of the code showing that the form of the herbs has remained the same for the last two thousand years (EN)

doctoralThesis

Διοσκουρίδης (EL)


Ελληνική γλώσσα

2009


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.