Επιδράσεις του Ευρωπίου (Eu) στην εμβρυοφυσιολογία του Danio rerio

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Επιδράσεις του Ευρωπίου (Eu) στην εμβρυοφυσιολογία του Danio rerio

Λάζαρης, Δημήτριος Χ.

Αλμπάνης, Τριαντάφυλλος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρική
Λάζαρης, Δημήτριος Χ.
-

Οι λανθανίδες, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπίου, εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι τοξικές επιδράσεις των λανθανίδων σε ζωντανούς υδρόβιους οργανισμούς ωστόσο, δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η τοξικότητα του ένυδρου τριχλωριούχου ευρωπίου (EuCl3.6H2O) σε έμβρυα zebrafish υπό τυποποιημένες πειραματικές συνθήκες. Τα έμβρυα είχαν εκτεθεί σε μια ευρεία γκάμα συγκεντρώσεων ευρωπίου (0,05 έως 500 ppm) είτε για τις πρώτες 10 ή για 72 ώρες μετά τη γονιμοποίηση. Η εμβρυϊκή ανάπτυξη εκτιμήθηκε από διάφορες βιολογικές και φυσιολογικές παραμέτρους (π.χ. το ποσοστό θνησιμότητας κατά την περίοδο ανάπτυξης, το ποσοστό εκκολαψιμότητας, το σταθερό μήκος κατά την εκκόλαψη, η ανάπτυξη των ματιών, η μορφομετρία σώματος, η συσταλτικότητα της καρδιάς καθώς και ο καρδιακός ρυθμός). Η έκθεση των εμβρύων επηρεάζεται από το ευρώπιο σε όλες τις παραμέτρους της ανάπτυξης του εμβρύου με αποτέλεσμα τη εμφάνιση στατιστικά σημαντικής θνησιμότητας, καθυστέρηση της εκκόλαψης, μείωση του σταθερού μήκους και του καρδιακού ρυθμού, καθώς και η καθυστέρηση σχηματισμού της καρδιάς. Όμως δυσπλασίες και σημαντικές διαφορές στη μορφομετρία, δεν παρατηρήθηκαν. Τα αποτελέσματα της δράσης του ευρωπίου στο σχηματισμό της καρδιάς και κυρίως στον καρδιακό ρυθμό, η οποία εκδηλώθηκε κατά την έναρξη της ανάπτυξης του καρδιαγγειακού συστήματος ακόμη και σε χαμηλή συγκέντρωση της τάξης του 0,05 ppm, δείχνουν ότι ο καρδιακός μυς μπορεί να αποτελέσει όργανο-στόχος για την τοξικότητα του μετάλλου.

doctoralThesis

Ζεβρόψαρο (EL)


Greek

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρική (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)