Οξινοθερμική Επεξεργασία των Φωσφοριτών Περιοχής Δρυμώνα-Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟξινοθερμική Επεξεργασία των Φωσφοριτών Περιοχής Δρυμώνα-Ηπείρου (EL)

Βαϊμάκης, Τ. Χ. (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Βαϊμάκης, Τ. Χ. (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Chimika Chronika, New Series (EL)

1987
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.